Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnytinės Muzikos Sandrauga

Mes įsikūrėme 1995 m. ir esame asociacija siejanti Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčių kunigus, vargonininkus, chorų vadovus bei choristus ir puoselėjanti  krikščionišką muziką mūsų Bažnyčioje.

Briefly about the Lithuanian Evangelical Lutheran Church Music Association

Advento ir Kalėdinių giesmių, kilusių iš XVI-XVII a. Prūsijos ir Mažosios Lietuvos koncertą 2019 m. gruodžio 12 d. 18 val. 

V. Grybo memorialiniame muziejuje, Jurbarke

Baigiamajame tarptautinio vargonų muzikos festivalio "Vargonų muzika Vilkyškiuose - 2019" koncerte skambėjo XVII a. pradžios klavyrinė muzika   

Lapkričio 3 d., sekmadienį, Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčioje vyko pamaldos ir baigiamasis tarptautinio vargonų muzikos festivalio "Vargonų muzika Vilkyškiuose - 2019" koncertas. Festivalis vyksta nuo 2009-ųjų, į kurį atvyksta vargonininkų, chorų ir ansamblių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Vokietijos, Šveicarijos, Latvijos bei Estijos. Festivalis tapo tradicine bažnytinės ir pasaulietinės muzikos švente, trunkančia 3-5 mėnesius. Kaip teigia organizatoriai, Vilkyškių bažnyčios akustika yra tas akstinas, traukiantis koncertuoti įvairių stilių muzikus.

Netradicines sekmadienio pamaldas laikė kunigas Mindaugas Kairys, pamaldų metu vyko XVII a. pradžios klavyrinės muzikos koncertas. Klavesinu grojo iš Bukarešto kilusi, klavesiną studijavusi Vokietijoje, šiuo metu gyvenanti Vilniuje, ansamblio "Morgaine" įkūrėja, ryškiausia naujosios kartos klavesinistė Alina Rotaru. Festivalio vargonininkas - svečias iš Vokietijos, Heidelbergo universiteto muzikos direktorius, profesorius Franz Wassermann. Apie senosios muzikos rankraščius pasakojo violininkas, violončelininkas, Vilniaus m. choro "Jauna muzika", festivalio "Banchetto musicale" projektų vadovas Darius Stabinskas.
Renginys sukvietė miestelio, seniūnijos, savivaldybės gyventojus, svečius iš tolimesnių Lietuvos kampelių. Festivalyje taip pat dalyvavo LR Seimo narys Ričardas Juška ir Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius. Po renginio svečiai tarė sveikinimo žodžius ir įteikė gėlių puokštes organizatoriams ir atlikėjams. Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius už puikų renginį dėkojo pagrindinei festivalio organizatorei Laurai Matuzaitei-Kairienei, atlikėjai Alinai Rotaru, vargonininkui Franz Wassermann, kunigui Mindaugui Kairiui ir visiems, prisidėjusiems prie šio festivalio, taip pat pasidžiaugė, kad jis vyksta būtent čia, Vilkyškiuose ir, kad nereikia toli keliauti ar vykti į užsienį tam, kad galėtume pasiklausyti profesionalių atlikėjų muzikos.
Festivalio organizatoriai: Asociacija "J.Bobrovskio draugija", Vilkyškių evangelikų liuteronų parapija, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnytinės muzikos sandrauga.
Koncerto rėmėjai: Pagėgių savivaldybės administracija, AB "Vilkyškių pieninė", Lietuvos kultūros taryba. Informaciniai rėmėjai: "Tauragės kurjeris", " Tauragės radijas", "Šilainės kraštas". Po koncerto tradiciškai festivalio dalyviai šnekučiavosi prie kavos ir vaišių stalo parapijos namuose.

Inga Kuzmarskienė

https://www.pagegiai.lt/index.php?1928274555