Giesmių Šventė

Giesmių Šventė

Tai evangelikų liuteronų ir evangelikų reformatų bažnytinių chorų šventės, organizuojamos kiekvienais metais vis kitoje parapijoje.

Giesmių švenčių istorija

1935 m. pirmoji Giesmių šventė įvyko Biržų ev. reformatų bažnyčioje. Giedojo Biržų, Papilio, Nemunėlio, Radviliškio evangeliškų parapijų chorai. 1938 09 17 šventinant Tauragės ev.liuteronų bažnyčios bokštą, įvyko antroji Giesmių šventė. Dalyvavo apie 20 evangeliškų bažnyčių chorų. Iškilmingai skambėjo lietuvių evangelikų giesmė "Pranaše didis", L. van Bethoveno "Padangės giria" ir kitos. 

1988 m. įvyko pirmoji Giesmių šventė po karo, lygiai po 50 metų - taip pat Tauragės ev. liuteronų bažnyčioje. Organizavo kun. Jonas Kalvanas jaunesnysis ir bažnyčios muzikas Valdas Žielys. Dalyvavo chorai Biržų, Klaipėdos, Tauragės ir Šilutės evangeliškų parapijų. 1994 09 13 norint atgaivinti Giesmių šventės tradiciją, Plikiuose buvo suorganizuota Giesmių šventė - kaip pirmojo giedojimo seminaro Nidoje baigiamasis koncertas, kurį organizavo kantorius iš Vokietijos Frieder Gutowski.

Nuo 1996 m. Giesmių šventės vyksta kasmet įvairiuose evangeliškuose bažnyčiuose, jas organizuoja Lietuvos Evangeliškos Liuteroniškos Bažnytinės Muzikos Sandrauga (LELBMS):

1996 m. Marijampolės ev. liuteronų bažnyčioje.

1997 m. Tauragės ev. liuteronų bažnyčioje.

1998 m. Kėdainių ev. reformatų bažnyčioje (390 m. Kėdainiai sugrąžinti Radviloms).

1999 m. Rusnės ev. liuteronų bažnyčioje.

2000 m. Biržų ev. reformatų bažnyčioje.

2001 m. Šilutės ev. liuteronų bažnyčioje.

2002 m. Klaipėdos ev. liuteronų Jono bažnyčios vietoje (Klaipėdai - 750 m.).

2003 m. Tauragės miesto vasaros estradoje.

2004 m. Kėdainių ev. reformatų bažnyčioje.

2005 m. Vilniaus ev. liuteronų bažnyčioje ir mokytojų namų kiemelyje, minint 10-ies metų LELBMS ir Vilniaus bažnyčios 450-ies metų jubiliejų. Buvo atlikta specialiai šiai bažnytinei šventei sukurta kantatina: Alvydo Remesos "Garbiname Viešpatį Šventoje Trejybėje" ir Jono Domarko "Liaupsė Trejybėje Vienam".

2006 m. Šilutės ev. liuteronų bažnyčioje, minint Šilutės miesto 495-erių metų sukaktį bei 80-ies metų sukaktį nuo dabartinės Šilutės ev. liuteronų bažnyčios statybų pradžios.

2007 m. Biržų ev. reformatų bažnyčioje, minint 450 metų jubiliejų, kuomet Lietuvoje susirinko pirmasis ev. reformatų Sinodas. Buvo atlikta choralinė Helmut Walcha ir Joacfim Neander kantata "Viešpatį liaupsink".

2008 m. Rusnės ev. liuteronų bažnyčioje.

2009 m. Giesmių šventė 1 - mąjį kartą organizuojama Juodkrantėje. L. Rėzos kultūros centro vasaros estradoje. Šventė papildė Klaipėdos krašto "Vokiečių kultūros dienos - 2009" programą. Giesmių šventėje dalyvavo Lietuvos ev. liuteronų, ev. reformatų, Klaipėdos vokiečių bendrijos bei Klaipėdos miesto trijų Romos katalikų Bažnyčių chorai, ansambliai ir pučiamųjų instrumetų orkestrai. Svečių teisėmis, šventėje dalyvavo Latvijos Ikškiles miesto ev. liuteronų bažnytinis choras. Šia švente, praėjus 20 metų po Juodkrantės ev. liuteronų bažnyčios grąžinimo tikintiesiems, buvo siekiama atgaivinti iki Antrojo pasaulinio karo Juodkrantėje vykusių prof. kunigo Viliaus Gaigalaičio organizuotų "Giesmių švenčių" tradiciją. Šventė skirta kompozitoriaus Felikso Mendelsono Bartoldi 200 - osioms gimimo metinėms.

2010 m. minint Lietuvos Nepriklausomybės 20 - ies metų jubiliejų bei LELBMS 15 - os metų sukaktį, "Giesmių Šventė" pirmą kartą organizuota Žeimelio ev. liuteronų bažnyčioje. Pirmą kartą šventė organizuota be atskirų chorų pasirodymų, visi chorai buvo apjungti bendrose šventinėse liturginėse pamaldose. 

Pora straipsnių apie vykusią "Giesmių šventę" Žeimelyje: