Pučiamieji

Muzikinis tiltas Dresden - Klaipėda

Kelionė į Dresdeną

Pakviesta Vokietijos Saksonjos krašto Pučiamųjų instrumentų misijos (SächsishePosaunenmision) vadovo Kristupo Kuncės (CHristoph Kunze) bei orkestrų koordinatoriaus Andrėjaus Altmano (Andreas Altmann), 2008 metų kovo 3 - 7 dienomis lankiausi Drezdene (Dresden) bei kaimyniniuose miestuose.

Jau pirmą susitikimo su Andrėjumi Altmanu vakarą ėmėmės pokalbių, planų bei darbų ! Pirmojoje eilėje - dėl šiais metais liepos 1 - 6 dienomis Lietuvoje organizuojamo pučiamųjų instrumentų seminaro jaunimo stovykloje - Vanaguose, į kurį ketina atvažiuoti ir pats Andrėjus.

A. Altmanas šiuo metu kuruoja 93 Vokietijos Saksonijos krašto evangeliškos bažnyčios pučiamųjų instrumentų orkestrus. Jis juos lanko, repetuoja su jais kūrinius bendriems organizuojamiems renginiams, rengia bendras programas, ruošia seminarus ir t.t. Kitąmet planuojama prijungti dar 40 orkestrų. Pats Andrėjus nuolat vadovauja dviems orkestrams. Vizito pabaigoje man pačiai teko sudalyvauti vienoje jo orkestro repeticijoje. Stebėjausi 13 žmonių puikia disciplina, noru groti bei vienas kito supratimu ir tolerancija.

Per kelias dienas iš daugelio knygų surinkome 80 įvairių kūrinių ruošiamam didesniam sąsiuviniui, skirtam mūsų orkestrams. Buvo nutarta sąsiuvinį rengti B ir C tonacijose, kad galėtų groti visi mūsų Lietuvos evangeliškų parapijų pučiamųjų instrumentų orkestrai.

Vieną dieną vykome į kaimyninę Čekiją. Aplankėme evangelišką "Böhmischen Brüder" parapiją. Čia susipažinau su jauna kunigų šeima Philipp ir Constanze Simonovski. Jie mielai aprodė savo aptarnaujamos parapijos bažnyčią, bei papasakojo jos istoriją. Taip pat supažindino su Čekijos pučiamųjų orkestrų veikla. Jų parapijos pučiamųjų instrumentų orkestre groja 8 jauni žmonės. Čekijoje iš viso yra keturios evangeliškos parapijos kurios turi orkestrus. Šių metų balandžio mėnesį Čekijoje bus įkurta evangeliškų bažnyčių pučiamųjų instrumentų orkestrų sandrauga (misija).

Kitą dieną aplankėme kunigo Dietmar ir jo žmonos - parapijos vargonininkės bei orkestro vadovės - Susanne namus. Prie pietų stalo šnekučiavomės apie parapijos veiklą, po to buvome pakviesti apžiūrėti "Klix" bažnyčią. Įspūdį paliko tai, kad bažnyčios pastatas yra laivo formos.

Taip pat labai džiaugiuosi susipažinusi su savo darbdaviu - Vokietijos Saksonijos krašto pučiamųjų instrumentų direktoriumi ponu Kristupu Kunce (Christoph Kunze). Jis man aprodė pastatą, kuriame yra dirbama su dideliais projektais, tokiais, kaip artėjančios "Pučiamųjų orkestrų dienos" Leipcige. Į šį renginį jau dabar yra užsiregistravę 15 000 dalyvių-orkestrantų iš visos Vokietijos, tarp jų ir mes - jungtinis Šilutės, Marijampolės ir Klaipėdos evangelikų-liuteronų parapijų pučiamųjų instrumentų orkestras.

Su ponu K. Kunce kalbėjomės apie nuveiktus darbus, bendrus planus, bei apie tai ko jie, teikdami paramą LELBMS, tikisi iš manęs - pučiamųjų instrumentų koordinatorės Lietuvoje. Taip pat susipažinau su kitais, pasišventusiais misijos darbui, žmonėmis.

Be oficialių susitikimų gėrėjausi gražiomis istorinėmis gatvėmis kultūriniame mieste - Drezdene. Šis Vokietijos miestas pasižymi įspūdinga architektūra. Žavėjausi Elbės slėniu. Tai į pietus nuo Drezdeno plytintis pasakiškas kraštovaizdis, garsėjantis grožiu ir daugybe uolų, kurios primena gotikinius bokštus ir bokštelius, atskirtus tarpekliais, kuriais šniokščia veržlūs upeliai ir kriokliai. 

Irena Tumelionytė, 2008 

Leipcigo pučiamųjų instrumentų orkestrų dienos

2008 m. gegužės 30 iki birželio 1 dienos Leipcige (Vokietijoje) vyko pučiamųjų instrumentų orkestrų dienos. Šiame labai dideliame renginyje išviso dalyvavo 16 000 dalyvių (orkestrantų). Mieste buvo sustatytos scenos kur vyko orkestrų pasirodymai, prisistatymai ir įvairūs koncertai.

Į šias orkestrų dienas buvome pakviesti 8 žmonės iš Lietuvos. Nusprendėme vykti kaip jungtinis orkestras: Kristina Šližiūtė - Šilutė, Svajūnė Venskūnaitė ir RitaGavanavičiutė iš Marijampolės, Mantas Gotautas, Erika Gaučiūtė, Dovydas Gaučius ir Irena Tumelionytė iš Klaipėdos. 

Leipcige mus sutiko ir per tas dienas globojo mūsų globėjas Andreas Altmann (Vokietijos Saksonijos krašto pučiamųjų instrumentų orkestrų misionierius). Mus apgyvendino Vokietijos "Telekomo" viešbutyje. Gavome lipdukus, šniurelius su orkestro dienų inicialais pasikabinti ant kaklo dalyvio kortelei, pravažiavimą, kad galėtume nemokamai naudotis visais Leipcigo transportais.

Andreas Altmann aprodė mums miesto įžymybes ir Leipcigo didingus pastatus, bažnyčias. Nikolajaus bažnyčioje klausėmės berniukų choro koncerto.

Gegužės 31 d. Andreas mus nuvedė į zoologijos sodą. Po pietų, miesto pagrindinėje Augusto aikštėje, vyko orkestro dienų atidarymo pamaldos. Susirinko didžioji dalis dalyvių. Pamaldose grojome iš "Gloria" sąsiuvinio skirto būtent šiai dideliai šventei. Buvo nuostabu patirti 16 000 dalyvių orkestrą. Turėjome vieną dirigentą, kuris buvo matomas dideliame ekrane.

Po pamaldų vyko svečių iš užsienio prisistatymas. Čia pasirodė orkestrai iš Estijos, Latvijos, Čekijos, Rusijos, Ukrainos ir žinoma mes atstovavome savo šalį - Lietuvą.

Vakare džiaugėmės galimybe išgirsti modernios pučiamųjų instrumentų orkestro muzikos, kurios metu buvo vaidinama pantomima.

Birželio 1 d. vyko didžiuliame stadione uždarymo pamaldos. Čia susirinko visi 16 000 dalyvių. Įspūdis neįtikėtinas, kai visi kartu grojome giesmes ir kūrinius. Buvome vienas didžiulis orkestras. Šis nerealus įspūdis išliks ilgam mūsų prisiminimuose.

Dėkojame Vokietijos Saksonijos pučiamųjų instrumentų orkestrų misionieriškai organizacijai Christoph Kunzei ir Andrejui Altmann už pakvietimą, globą ir puikų laiką orkestrų dienose. 

PIO koordinatorė Irena Tumelionytė

Pučiamieji Vokietijoje

Orkestras ir choras "Berželis"

Idėja įkurti chorą kilo parapijos kunigui L. Fetingiui. 1993 metais jis subūrė Dovilų ir Plikių parapijų jaunimą į atskiras grupes, o 1994 jas suvienijo į jungtinį abiejų parapijų chorą. 

Dėl pavadinimo abejonių nekilo. Prieš II pasaulinį karą Plikių parapija turėjo savo chorą bei teatro grupę "Beržas", todėl tęsiant šią gražią tradiciją choras tapo pavadintas "Berželiu" - mažybiniu vardu, nes 1994 metais choristų daugumą sudarė 15-16 metų amžiaus jaunimas. Tų pačių metų pradžioje kunigas L. Fetingis nusprendė įkurti ir jungtinį parapijų okestrą. Šį jo sumanymą padėjo įgyvendinti Lietuvos liuteronų bažnyčią aplankęs Vokietijos Tiūringijos žemės kunigas Fridhelm Kalkbrener, kuris padovanojo orkestrui 8 pučiamuosius instrumentus. Pradžia buvo nelengva, tačiau dar tų metų rugsėjo 10 d., po stropaus bei nuoširdaus darbo, orkestras dalyvavo Lietuvos ev. liuteronų Bažnyčios "Triūbininkų" sąskrydyje Tauragėje. 1995 metais gegužės 28 dieną choras bei orkestras giedojo atstatytoje bei naujai pašventintoje Dovilų bažnyčioje, o birželio mėnesį išvyko į pirmąją savo kelionę į užsienį - Hamburgo miestą, kur koncertavo "Bažnyčios dienose" ("Kirchentag") bei vietos parapijose.

10 metų "Berželiui" prabėgo labai greitai. Per šį laiką choras koncertavo Čekijoje, Vokietijoje, Lenkijoje. Įsimintina buvo kelionė į Karaliaučių, kuomet choras giedojo šventinant kertinį akmenį naujos Karaliaučiaus liuteronų bažnyčios statybai. Žinoma, daugiausia choras koncertavo Lietuvoje, nuolat puošdamas pamaldas ne tik Plikių bei Dovilų bažnyčiose, bet ir aplankydamas daugelį kitų Lietuvos bažnyčios parapijų. Turbūt net nebūtina paminėti, kad kiekvienais metais choras giedojo tradicinėje "Giesmių giesmelėje" bei Bažnyčios Chorų Šventėje. 

Per tuos dešimt metų dalis choristų jau sukūrė šeimas, tačiau ir toliau jie ištikimai gieda chore. Parapijos kunigas laukia kuomet jų būrį papildys jaunieji giedorėliai - jų vaikai. Choras pasiryžęs ir toliau giesmėmis bei pučiamųjų instrumentų melodijomis garbinti Viešpatį, kaip tai ragina daryti 104-sios psalmės žodžiai: "Giedosiu Viešpačiui, kolei gyvensiu, per visą gyvenimą šlovinsiu giesme savo Dievą".

Elzbieta Fetingienė 

Vokietijos Sksonijos bažnytinės pučiamųjų muzikos misijos vadovų ir LELBMS pirmininkės susitikimas

2005 m. vasario mėn. 4 d. susitikime su Vokietijos bažnytinės pučiamųjų muzikos misijos organizacijos Saksonijos regijono vadovais Dresdene, aptarėme pučiamųjų orkestrų vystymo veiklą Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčioje. 

2005 m. vasario mėn. 4 d. susitikime su Vokietijos bažnytinės pučiamųjų muzikos misijos organizacijos Saksonijos regiono vadovais Dresdene, aptarėme pučiamųjų orkestrų vystymo veiklą Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčioje. Specialiai LELBMS jubiliejaus proga ši organizacija išleido ir dovanoja 1500 plakatų koncertams su saulėgrąžos žiedu, kuriuos galės naudoti visi pučiamųjų orkestrai bei norintys chorai savo koncertų reklamai. Nuostabi simbolinė dovana!

Numatomi projektai šiems metams:

1. Pučiamųjų instrumentų seminaras Schmiedeberg (netoli Dresdeno) kovo 28 d. - balandžio 2 d.

Dalyvauja LELB atstovai:

  • KunigasMindaugas Žilinskis
  • Vytautas Zlatinas (Klaipėda)
  • Agnė Balsevičiūtė (Plikiai/Dovilai)
  • Gražvydas Raila (Šilutė)
  • Audrius Zalcas (Šilutė)

2.Pučiamųjų orkestro koncertai Lietuvoje 07. 1-4 d.

Liepos 2 d. A. Altmann ir 5 kolegų atvykimas į Klaipėdą. Galimas Koncertas vakare.

Liepos 3 d. (sekmadienis) dalyvavimas pamaldose Nidoje bei Klaipėdoje po vokiečių pamaldų, koncertas.

Liepos 4 d. pasiruošimas Seminarui Saugose, vakare.

3. Pučiamųjų instrumentų Seminaras Saugų vaikų namuose, liepos 5 - 10 d.

Liepos 5 d. seminaro atidarymas.

Liepos 9 d. baigiamasis seminaro koncertas/akcija.

Akcijos tikslas: Parodymas apie jaunimo ir pučiamųjų darbą ev. liuteronų bažnyčioje ne tik tiems žmonėms, kurie paprastai visada ateina į bažnyčią, tačiau ir žmonėms iš miesto, kurie mažai apie tai yra girdėję. Pageidaujama pučiamųjų akcijai vieta, kur būtų galima sulaukti daug atsitiktinių žmonių.

4. Instrumentų aukojimo akcija skiriama LELBMS.

Saksonijos bažnytinė pučiamųjų orkestrų misionieriška organizacija yra paskelbusi akciją, visiems Saksonijos krašto pučiamųjų orkestrams, aukoti nebenaudojamus instrumentus Lietuvos ev. liuteronų orkestrams.  Šiuo metu organizacijoje jau yra surinkta apie 20 instrumentų, kovo gale bus pargabenti į Lietuvą bei išdalinti pučiamųjų instrumentų orkestrams.

Nuoširdžiai dėkojame visiems žmonėms, paaukojusiems šitiek puikių instrumentų mūsų bažnyčiai ! 

5.Instrumentų taisymas Lietuvoje. Pučiamųjų instrumentų meistras J. Jonušaitis.

Instrumentų taisymo/praktikos metu, 2004 m. spalio mėnesį Dresdene, pučiamųjų instrumentų meistras Jonas Jonušaitis iš Klaipėdos, labai produktyviai dirbo ir pataisė 11 instrumentų, buvo aprūpintas, Lietuvoje stokojama, taisymui reikalinga medžiaga. Kadangi Saksonijos bažnytinė pučiamųjų orkestrų misionieriška organizacija nemažai investavo į J. Jonušaičio praktiką, bei aprūpino jį trūkstamomis medžiagomis, atitinkamai LELBMS sudarome su juo sutartį, kad Lietuvoje, taisant instrumentus evangeliškų bažnyčių orkestrams, - darytų gerą nuolaidą ! Tokiu būdu ši sutartis įpareigoja Saksonijos bažnytinę pučiamųjų orkestrų misionierišką organizaciją ir toliau tiekti medžiagų instrumentų taisymui. Ateityje Saksonijos bažnytinė pučiamųjų orkestrų misionieriška organizacija numato J. Jonušaičiui suteikti galimybę instrumentų, natų stovų bei literatūros pučiamiesiems instrumentams pardavimą Lietuvoje.

6. Literatūra pučiamiesiems instr. Lietuvoje. Saksonijos bažnytinė pučiamųjų orkestrų misijos organizacija išsileido naują choralinių giesmių knygą pučiamiesiems instrumentams ir paskelbė akciją, kad senąsias choralinių giesmių knygas, kaip ir nenaudojamus instrumentus žmonės dovanotų Lietuvos ev. liuteronų bažnyčiai. Jau pernai metais buvo didelė dalis choralinių giesmių knygų pučiamiesiems atvežta į Lietuvą, išdalinta orkestrams ir palikta LELBMS bibliotekoje. 

Ateityje, leidžiant LELBMS sąsiuvinius chorams, sutarta su Saksonijos bažnytinės pučiamųjų orkestrų misionieriškos organizacijos pagalba išleisti ir pučiamiesiems instr. skirtą sąsiuvinį kaip priedą prie chorų sąsiuvinio, su tų pačių giesmių aranžuotėmis.

2005 m. birželio mėnesį žadama pateikti spaustuvei Lietuvos evangelikų liuteronų giesmyną su natomis. Saksonijos bažnytinė pučiamųjų orkestrų misijos organizacija siūlo savo pagalbą išleisti ir pučiamiesiems instrumentams skirtą Lietuvos evangelikų liuteronų giesmyną (taip pat kaip ir knygą vargoninikams).

Direktorius Christopf Kunze mano, kad daugelis Saksonijos bažnytinės muzikos kompozitorių neimtų jokio honoraro, žinodami, kad šis darbas misionieriškai pasitarnaus Lietuvos evangeliškajai bažnyčiai. Esame nuoširdžiai dėkingi už gražias galimybes, bei daug žadantį Saksonijos bažnytinės pučiamųjų orkestrų misijos organizacijos darbą Lietuvoje! 

  L.Matuzaitė