Seminarai

Pučiamųsjų instrumentų orkestrų muzikos seminarai suaugusiems bei vaikams

Vasaros pučiamųjų instrumentų orkestrų seminarai

Nuo 200 m. LELBMS kasmet organizuoja vasaros pučiamųjų instrumentų orkestrų seminarus įvairiose ev. parapijose (Šilutėje, Klaipėdoje, Saugose, Doviliuose ir kt.). Seminarams vadovauti kviečiame profesionalius vadovus iš Vokietijos. Nuo 2007 m . Saksonijos regiono Vokietijoje pučiamųjų instrumentų orkestrų misijinė organizacija inicijavo bei įkūrė darbo vietą pučiamųjų instrumentų orkestrų kuratoriui/ei muzikos sandraugoje, kuri rūpinosi bei kuravo visus evangeliškų bažnyčių orkestrus Lietuvoje. Šias pareigas iki 2010 m. vidurio ėjo bažnytinės muzikos praktiką Travemiundėje atlikusi LELBMS narė Irena Šemeklienė. Šiuo metu ši iniciatyva, dėl finansavimo trūkumo, sustabdyta. Laukiame iniciatyvaus žmogaus, norinčio ir galinčio tęsti šią veiklą.

Vasaros pučiamųjų instrumentų seminaras

Praėjusią savaitę Šilutės evangelikų - liuteronų bažnyčioje nuo trečiadienio iki sekmadienio skambėjo pučiamųjų instrumentų melodijos. Lietuvos evangelikų liuteronų bažnytinės muzikos sandraugos (LELBMS) organizuotas Vasaros pučiamųjų instrumentų seminaras pritraukė nemažai įvairaus amžiaus bei skirtingo muzikinio išsilavinimo dalyvių.

2007 m. liepos 18 dieną prasidėjęs ir liepos 22 dieną skambiu koncertu pasibaigęs seminaras į Šilutę pritraukė 31 seminaro dalyvį. Pučiamųjų instrumentų seminare dalyvavo 8 - 55 metų pūtikai, mėgstantys pučiamųjų instrumentų muziką, grojantys pučiamaisiais instrumentais ar norintys jais išmokti groti. Didžiąją dalį dalyvių sudarė 15 - 16 metų paaugliai.

Seminarą organizavo LELBMS valdybos pirmininkė Laura Matuzaitė, Šilutės evangelikų - liuteronų parapijos kunigas - klebonas Remigijus Šemeklis, seminarą koordinavo LELBMS administratorė Irena Tumelionytė, seminaro vadovas - Šilutės ev. - liut. parapijos pučiamųjų instrumentų orkestro vadovas Gražvydas Raila. Pučiamųjų instrumentų seminarą finansavo LELBMS bei JAV evangelikų - liuteronų Ziono parapija. 

Grojančių mažai

Seminaro dalyviai, atvykę iš toliau, nakvojo Šilutės ev. - liut. parapijos namuose, visi dalyviai maitinosi "Šilutės baldų" valgykloje. Lietuvoje yra tik keturi evangelikų - liuteronų pučiamųjų instrumentų orkestrai: Šilutės, Klaipėdos, Plikių - Dovilų ir Marijampolės. Saugose šiuo metu kuriasi naujas pučiamųjų instrumentų kolektyvas. Seminaro koordinatorės I. Tumelionytės teigimu, į seminarą buvo kviečiami visi Lietuvos evangeliškų bažnyčių pučiamųjų orkestrų muzikantai: "Mūsų tiek mažai, bet mes susirenkame kartu ir stengiamės savo sugebėjimais plėsti pučiamųjų instrumentų veiklą, įtraukti daugiau žmonių, norinčių groti pučiamaisiais instrumentais ir tokiu būdu šlovinti mūsų Dievą," - sakė seminaro koordinatorė. Vasaros pučiamųjų instrumentų seminaras šiais metais vyko septintą kartą: prieš tai kartą vyko Saugose ir Doviluose. Kasmet seminaro dalyvių skaičius didėja.

Seminaro dalyviai, atvykę iš toliau, nakvojo Šilutės ev. - liut. parapijos namuose, visi dalyviai maitinosi "Šilutės baldų" valgykloje.

Šiais metais didžiausias būrys muzikantų atvyko iš Marijampolės - keturiolika pūtikų. Pasak seminaro vadovo G. Railos, jei ne Marijampolės kolektyvas, vargu ar baigiamojo koncerto metu seminaro dalyviai būtų taip puikiai sugroję kūrinius.

Seminare dalyvavo aštuoni šilutiškiai.

 Repetavo po penkias valandas kasdien

Į seminarą suvažiavo įvairiais instrumentais grojantys muzikantai: atvyko grojantys klasikine fleita, klarnetu, saksofonu, trombonu, valtorna, trimitu.

Seminaro dienotvarkė buvo gana įtempta ir monotoniška: pusryčiai, ryto pamaldėlės, repeticija, pietūs, repeticija, vakarienė, į tarpus tarp repeticijų - laisvas laikas. Kasdien repeticijos su pertrauka trukdavo penkias valandas. Tačiau, pasak I. Tumelionytės, kadangi dauguma seminaro dalyvių buvo panašaus amžiaus, jie tarpusavyje susibendravo, laisvu laiku žaisdavo įvairius lauko žaidimus, bendraudavo - visiems buvo smagu. Kaip įprastai būna po įvairių stovyklų ar seminarų, atsisveikinti ir šįkart buvo sunku.

Naudingos pamokos

Kasdien repeticijos trukdavo ilgai. Pasak seminaro vadovo G. Railos, vaikai seminare buvo labai kultūringi, nekildavo jokių problemų dėl tvarkos. Seminaro vadovas gyrė savo mokinius: "Iš jų pusės sulaukiau didžiulės tolerancijos ir susiklausymo, visi dalyviai pučiamųjų instrumentų muzikai skyrė daug dėmesio, įdėmiau klausėsi pamokų". Kasdien vaikai mokydavosi kvėpavimo pratimų - seminaro koordinatorės teigimu, tai labai svarbu grojant pučiamaisiais instrumentais. G. Railos tikslas buvo išmokyti seminaro dalyvius teisingai pūsti: "Dauguma liuteroniškų bažnyčių parapijų neturi profesionalių pučiamųjų instrumentų orkestrų vadovų, todėl seminaro dalyvius reikėjo išmokyti pučiamųjų instrumentų grojimo technikos. Dauguma atvykusių vaikų nebuvo lankę muzikos mokyklos, kartais tekdavo viską aiškinti nuo pradžių, tačiau toks buvo mano pagrindinis tikslas".

Su pradedančiaisiais seminare dirbo Šilutės vaikų meno mokyklos mokytojas Edgaras Gedeikis.

Baigiamasis seminaro koncertas vyko Šilutės ev. - liut. bažnyčioje. Vasaros pučiamųjų instrumentų orkestras atliko Jürgen Pfiester, Wilhelm Schmidt, Jörg Michael Sander, Martin Böttcher, Jacob de Haan, Manfred Siedald bei Konrad Heinig kūrinius. Po koncerto visiems seminaro dalyviams išdalinti pažymėjimai, patvirtinantys dalyvavimą vasaros pučiamųjų instrumentų seminare.

Edita Vaškaitytė

II-asis seminaras evangeliškų bažnyčių pučiamųjų instrumentų orkestrams

2007 m. rugsėjo mėn. 15 - 16 dienomis Šilutės ev. liut. bažnyčioje vyko pučiamųjų instrumentų seminaras. Šiemet tokio pobūdžio seminaras organizuojamas jau antrą kartą. Pirmasis vyko taip pat Šilutės parapijoje liepos 18 - 22 dienomis. Abu seminarus rėmė: Vokietijos Saksonijos misionieriška pučiamųjų organizacija, Amerikos Ziono ev. liut. Išeivijos parapija ir Lietuvos ev. liuteronų bažnytinės muzikos sandrauga. Širdingai dėkojame rėmėjams už jų palaikymą ir už seminaro svarbos supratimą.

Šiuo seminaro metu turėjome galimybę pasimokyti ir patobulinti grojimo įgūdžius. Seminarui vadovavo Vokietijos bažnytinės pučiamųjų instrumentų orkestrų misijos direktorius Andreas Altmann.

Svečias iš Vokietijos per keletą repeticijų sugebėjo suvienyti apie 40 skirtingų muzikantų ir paruošė 7 naujus kūrinius. Pamaldose dalyvaujant vyskupui Mindaugui Sabučiui ir parapijos kun. Remigijui Šemekliui šie kūriniai papuošė Irenos Tumelionytės oficialų įvedimą į Lietuvos pučiamųjų instrumentų koordinatorės pareigas.

Prasmingas buvo ne tik grojimas, bet ir kartu praleistas laikas bendraujant vieni su kitais, pasidalinant savo nuveiktais per šiuos metus darbais, klausantis Andreas Altmann patarimų, pamokų ir planuojant tolimesnį darbą kartu.

Bendraudami su mūsų svečiu iš Vokietijos atradome panašius Vokietijos ir Lietuvos grojimo motyvus, tai kad pučiamųjų instrumentų garsais meistriškai ir tinkamai būtų pagarbintas Dievas.

Mindaugas Biveinis

Marijampolė

Evangeliškos bažnytinės pučiamųjų muzikos seminaras 

2007 m. rugsėjo 21 d. 

Rugsėjo 15-16 dienomis Šilutės evangelikų liuteronų parapijos namuose vyko Lietuvos evangeliškos bažnytinės pučiamųjų muzikos seminaras. Jau daugelį metų iš eilės į Lietuvą atvyksta pasidalinti įspūdžiais, patirtimi, grojimo subtilybėmis seminaro vadovas Saksonijos PIO (pučiamųjų instrumentų orkestrų) misionieriškos organizacijos vadovas Andreas Altmann (Vokietija).

Andreas Altmann savo krašte vadovauja bei kuruoja apie 3000 orkestrantams. Lietuvoje yra 54 evangelikų liuteronų parapijos tik keturios iš jų turi orkestrus: Klaipėdos PIO vad. Irena Tumelionytė, Marijampolės PIO vad. Mindaugas Biveinis, Šilutės PIO vad. Gražvydas Raila, Plikių-Dovilų PIO vad. kunigas Liudvikas Fetingis.

Dviejų dienų seminare, vyko repeticijos bei diskusijos, dalyvavo visi orkestrai ir jų vadovai. Šventinėse pamaldose, kurias laikė Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Remigijus Šemeklis ir Lietuvos evangeliškos liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, jungtinis orkestras grojo naujai parengtus seminaro metu kūrinius. Seminaro metu oficialiai pristatyta PIO koordinatorė Irena Tumelionytė. Koordinatorei linkėta Dievo palaimos jos darbuose kuruojant bei plečiant evangeliškų bažnytinių pučiamųjų orkestrų veiklą. 

Gražvydas Raila 

Seminaras orkestrams Šilutėje

2004 metų liepos paskutinę savaitę, šalia Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčios esančiuose "Sandoros" namuose vyko Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios pučiamųjų seminaras. Nuo trečiadienio iki sekmadienio čia apsistojo 19 žmonių iš Klaipėdos, Plikių, Dovilų, Šilutės ir netgi Marijampolės. Kiekvieną dieną kun. Mindaugas Žilinskis pradėdavo su Dievo žodžiu, vėliau orkestrantai iki pat vakaro repetuodavo, bei mokėsi vadovauti bažnytiniams orkestrams. Bažnytinių orkestrų vadovų paruošimas ir buvo pagrindinė šio seminaro užduotis, todėl į šį seminarą buvo pakviesti jau mokantys groti orkestrantai ir orkestrų vadovai.

Šis seminaras nėra naujas įvykis mūsų bažnyčioje. Tokie seminarai buvo pradėti organizuoti dar 1994 metais, kada kunigo Kalbrener dėka buvo atvežta 50 pučiamųjų instrumentų. Tuomet buvo įkurti 7 orkestrėliai: Plikiuose, Doviluose, Klaipėdoje, Šilutėje, Tauragėje, Jurbarke ir Katyčiuose. Pasak Plikių - Dovilų orkestro vadovo kunigo Liudo Fetingio, per praėjusius dešimt metų jų orkestras koncertavo ne tik Lietuvoje bet Vokietijoje, Čekijoje, bei kitose valstybėse.

Šiais metais įvyko jau penktasis pučiamųjų seminaras. Ankstesnieji seminarai buvo organizuojami Doviluose. Jubiliejinis - penktasis seminaras buvo organizuojamas Mindaugo Žilinskio Šilutėje. Seminaro metu iš skirtingų Lietuvos vietų susirinkę muzikantai keitėsi savo žiniomis, patyrimais. Taip pat buvo mokoma kaip pradėti darbą su jaunais muzikantais, kaip juos sudominti pūsti ir išgauti reikiamus garsus iš varinio instrumento. Buvo mokoma kvėpavimo pratimų, nes grojant reikia mokėti taisyklingai kvėpuoti; pats įdomiausias atradimas buvo tai, kad sužinojome jog instrumentą galime pasigaminti patys iš... guminės žarnos. Be metodinės medžiagos taip pat daug laiko buvo skirta ir tikram muzikavimui. Visi seminaro dalyviai, kurių amžius buvo nuo 13 iki 64 metų, be problemų skaitė natas, todėl uždarymo pamaldoms buvo paruošti 8 kūriniai: giesmės, maršai ir lengvojo džiazo kūriniai.

Aišku, gražiai ir darniai išmokti sugroti kūrinius, muzikantams be vadovo būtų be galo sunku, todėl metodinę medžiagą dėstyti ir diriguoti bendriems kūriniams, mielai sutiko specialistas iš Vokietijos, Dresdeno miesto (Saksonijos žemės) Andreas Altmann. Šis vyras dirba "Saksische Posaunenmision" organizacijoje, kuri vienija 600 orkestrų ir apie 7000 muzikantų. A. Altmann yra vienas iš bendradarbių, kurio akiratyje yra 120 orkestrų. 

Seminaro dalyviai, ne vien tik mokėsi ir muzikavo Šilutėje, bet buvo išvažiavę ir į krikščioniską stovyklą Būtingėje. Čia vadovas A. Altmann stovyklautojams praktiškai parodė kaip galima ne vien tiktai groti, bet taip pat pamokė kaip sudominti vaikus, kad jie užsinorėtų groti: papasakojo jiems apie instrumentus, davė pabandyti pūsti, bei atsakė į iškilusius klausimus. Tą pačią dieną, po pietų, pradedantieji vadovai galėjo patys padiriguoti ir praktiškai mokytis vadovauti. Nuvykus į Dovilus, čia visi muzikantai ir tik pradėję mokytis vaikai, visi buvo priimti į didelį orkestrą, kurį sudarė 30 žmonių. Ši popietė buvo labai naudinga tiek, "vadoviukams" tiek mokinukams.

Andrėjaus Altmano vadovaujami orkestrantai per labai trumpą laiką taip išmoko pagroti kūrinėlius ir giesmes, kad triūbų balsams suskambėjus baigiamosiose pamaldose ne viena močiutė nubraukė susižavėjimo ašarą. Ne viena garbesnio amžiaus širdis tikriausiai prisiminė ir pokario laiką, kada po Šilutes evangelikų liuteronų bažnyčios skliautu aidėjo 200 muzikantų triūbų balsai, kurie čia rinkdavosi pagroti iš viso Klaipėdos krašto. Tuos faktus sužinojęs A. Altmann sakė: "Džiaugiuosi seminaru Šilutėje. Iš 19 dalyvių 5 jau dirba vadovais, o kiti, jaunesni, tikiuosi, kad iš tų jaunųjų kada nors užaugs puikūs orkestro vadovai, o organizacija Vokietijoje pasirengusi visokeriopai jiems padėti. "

Svečias iš Vokietijos minėjo, kad ateityje pačius gabiausius jaunuosius muzikantus kvies į Vokietiją, kur jie galės tobulinti savo žinias, bei sugebėjimus. Vadovas palinkėjo, kad Lietuvoje steigtųsi kuo daugiau orkestrų, o senieji vėl atgimtų, nes prieš karą jų buvo ne vienas ir ne du.

Seminaro uždarymo pamaldose kiekvienam dalyviui buvo įteiktas sertifikatas, kuris kiekvienam primins, ko išmoko ir sužinojo. Seminaro dalyviai, kaip padėkos ženklą, vadovui padovanojo molinį varpą, kad jo skambejimas primintų Lietuvą. Šia maža dovanėle norėjome padėkoti vadovui už visokeriopą paramą. Taip pat dėkojame visiems, kurie prisidėjo,kad įvyktų penktasis pučiamųjų instrumentų seminaras. Dėkojame Lietuvos Evangeliškos Liuteronų Bažnytinės Muzikos Sandraugai, kuri yra viena iš šio seminaro organizatorių. Taip pat dėkojame "Saksische Posaunenmission" už instrumentus, natas ir mokytoją A. Altmann. Taip pat dėkojame "Gustow- Adolf -Werk" organizacijai Vokietijoje (Pagrindinė Schleswik Holstein grupė). Seminaro eigą kuravo kun. Mindaugas Žilinskis.

"Džiuginkite instrumentų balsais žmonių širdis ir kvieskite ateiti pas Viešpatį Dievą." Su šiais žodžiais svečias iš Vokietijos paliko Lietuvą, tačiau kupinas naujų idėjų, kurias norėtų įgyvendinti ir kitais metais, jau šeštajame seminare, kuris bus organizuojamas Saugose ir jame galės dalyvauti visi muzikuojantys ir norintys išmokti groti.

Iki susitikimo kitais metais,

su Dievo palaima kun.Mindaugas Žilinskis.

Pučiamųjų orkestrų seminaras Doviluose

2003 m. rugpjūčio 3 - 9 dienomis Doviluose vyko Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios pučiamųjų orkestrų seminaras. Šešias dienas jaunieji orkestrantai iš Lietuvos bei Vokietijos tobulino savo muzikines žinias, mokėsi įvairiausių muzikinių kūrinių bei turiningai leido laisvalaikį. Šį seminarą organizavo Lietuvos Evangeliškos Liuteronų  Bažnytinės Muzikos Sandrauga (LELBMS) ir Dovilų evangelikų liuteronų parapija su kun. Liudviku Fetingiu, seminarą finansiškai rėmė ir vedė 8 žmonių grupė, pučiamųjų instrumentų specialistai, iš Vokietijos.

Evangeliškasis pučiamųjų instrumentų oktetas "Jubilate Deo" (Neustadt, Vokietija) prieš seminarą aplankė Juodkrantės, Nidos, Klaipėdos ev. liuteronų bažnyčias su savo parengta koncertine programa, kurioje skambėjo senųjų ir naujųjų meistrų kūriniai iš įvairių muzikos epochų ir stiliaus krypčių (nuo Bacho iki bliuzo...): choralai, liaudies dainos, koncertinės pjesės, spiričiuelai.

Rugpjūčio 3d. Dovilų ev. liuteronų bažnyčioje įvyko trumpos seminaro atidarymo pamaldos, po kurių prisistatė, pagrodami po kelis kūrinius, Plikių-Dovilų (vad. kun. L. Fetingis) ir Šilutės (vad. G. Raila) ev. pučiamųjų instrumentų orkestrai, taip pat ir svečių iš Vokietijos oktetas (vad. Traugott Baur). Vėliau vyko susipažinimo vakaras, kurio metu kiekvienas seminaro dalyvis trumpai papasakojo apie save.

Seminaro dalyviai atvyko iš Šilutės, Plikių, Dovilų ir Klaipėdos parapijų, viso 34 muzikantai. Kartu su vadovais iš Vokietijos jie gyveno Dovilų ev. liuteronų parapijos namuose, čia ir repetavo . Tarp mūsų jaunų žmonių buvo labai gabių, toli pažengusių orkestrantų, kiti grojantys du ar tris metus, o dar kiti - mėnesį ar tik "pradedantys pūsti". Seminaro vyriausias vadovas Traugott Baur, Vokietijos Pfalz`o regiono pučiamųjų bažnytinės muzikos direktorius, sudarė aštuonių žmonių - vadovų grupę, kurie dirbo su skirtingomis grupėmis: gerai grojantys, vidutiniškai ir pradedantieji.

Šiam seminarui išleistas "Giesmių sąsiuvinis pučiamųjų instrumentų orkestrams" (18 giesmių), kurį parengė kantorius iš Vokietijos Frieder Gutowski ir Irena Tumelionytė. Darbas vyko intensyviai: 9val. 30min. - mankšta, ryto pamaldėlės, kurias vedė parapijos šeimininkas kunigas Liudvikas Fetingis, vėliau - užsiėmimai grupėse. Popietinio laisvalaikio metu visi skubėjo maudytis, žaisti ir džiaugėsi gražiu oru. Po laisvalaikio orkestrantai repetuodavo bendrai. Vakarop, po darbo su orkestrantais, svečiai - vadovai mokėsi ir savo atskirą programą. Jau po trijų darbo dienų buvo surengti pirmieji koncertai Kintų ir Priekulės bažnyčiose. Kiekviena grupė mielai parodė, ką išmoko seminare. Rugpjūčio 9 d. Šilutės ev. liuteronų bažnyčioje vyko baigiamasis seminaro koncertas. Programoje skambėjo tradicinės evangeliškosios giesmės, bliuzo, maršo stiliaus užsienio kompozitorių kūriniai. Žiūrovai žavėjosi ne tik jungtinio seminaro dalyvių (~40 muzikantų) pučiamųjų orkestro melodijomis, bet ir išgirdo mišraus vokalinio ansamblio, kurį sudarė daugiausia vadovai, atliekamas bažnytines giesmes. Pasibaigus koncertui, netilo žiūrovų ovacijos, seminaro jaunieji muzikantai džiaugėsi išmoktais kūriniais, dėkojo vadovams. Visiems seminaro dalyviams buvo įteikti pažymėjimai, vadovams - atminimo dovanėlės ir gėlės.

Mūsų orkestrų vadovai įgijo naujų žinių, patirties darbe su orkestru , pasikeitė adresais su svečiais ir parsivežė naujų kūrinių. Na o jaunieji muzikantai ilgai neužmirš kartu praleistų valandų: bendravimo, pamokų.

Svečiai išvažiuodami džiaugėsi ir žavėjosi mūsų orkestrantų noru muzikuoti bažnyčioje, padovanojo keletą instrumentų Dovilų, Plikių, Šilutės ir Klaipėdos orkestrams, palinkėjo kad Lietuvos ev. Bažnyčiose kurtųsi daugiau orkestrų ir būtų tęsiamas tas darbas, kurį pradėjo kartu.

Irena Tumelionytė