Struktūra

LELBMS valdyba


LELBMS valdyba:

Laura Matuzaitė - Kairienė (valdybos pirmininkė)

Remigijus Šemekis (atstovas teologiniams klausimams)

Renata Kreimerė

Asta Saldukienė

Janina Pamarnackienė

LELBMS įstatuose skelbiamas tikslas:

- Skelbti Evangeliją, puoselėjant evengelišką giesmę bei muziką.

Aukščiausias LELBMS valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas.

Sandraugos valdymo vykdomasis organas yra valdyba.

Sandraugos kontrolės organas -  Revizijos komisija.

Visuotinis susirinkimas išreiškia narių valią. Visuotinio susirinkimo dalyviai yra: Sandraugos nariai, kiti asmenys, besidomintys ir remiantys evangelišką bažnytinę muziką (be balsavimo teisės).

Valdyba sudaroma iš penkių Sandraugos narių (ir dviejų kandidatų). Ją sudaro: pirmininkas, pavaduotojas, sekretorius, konsultantas teologiniais klausimais ir atstovas tarptautiniams ryšiams, išrenkami visuotiniame susirinkime kas trejus metus. Pirmasis (nuo įsikūrimo iki 1998 m.) LELBMS pirmininkas ir vienas iš šios organizacijos įkūrėjų doc. Bronislovas Skirgilas (Klaipėda) iki šiol yra aktyvus narys. 1998-1999 m. LELBMS pirmininkavo Virginija Draugirdienė (Kaunas), o nuo 1999 m. sandraugos valdybai vadovauja Laura Matuzaitė - Kairienė (Jurbarkas).