Veiklos sritys

LELBMS veiklos sritys


LELBMS veiklos sritys:

- Profesinė pagalba dirbantiems ir būsimiems bažnytinės muzikos specialistams.

Ieškoma sąlygų Lietuvos ev. bažnyčių vargonininkams arba pradedantiems vargonininkams atlikti 1 - 2 metų praktiką - studijas Vokietijoje, Šiaurės Elbės regione, Liubeko - Travemiundės ev. liuteronų parapijoje su galimybe studijuoti bei išlaikyti bažnytinės muzikos C - kategorijos egzaminą. Bendradarbiaujame norint gauti stipendijas tolimesnėms bažnytinės muzikos studijoms Vokietijoje.

- Evangeliškos muzikos istorinio palikimo rinkimas, kaupimas bibliotekoje, tyrinėjimas, muzikos literatūros leidyba, repertuaro plėtimas ir naujos evangeliškos muzikos kūrybos skatinimas.

Kiekvienais metais renkame, verčiame iš užsienio kalbų, skatiname kurti naują vaikų bei suaugusiųjų chorams aktualią literatūrą, leidžiame chorinius rinkinius, kuriuos platiname ev. bažnyčių chorams bei ansambliams.

Plačiau apie mūsų leidinius rasite čia: